Marjo Pakka - rehellisesti oikealla -

Kaikki blogit puheenaiheesta Vesistöjen suojelu

Ihmisen luontosuhde on kadoksissa useimmilta?

Englannissa tulvat herättävät keskustelua ja syyllisiäkin etsitään, syytetään herkästi milloin mitäkin, vika on ihmisen toimissa vaikka on kyse usein aivan luonnollisista ilmiöistä. Tulvasuojelun suhteen pitäisi kuitenkin osata varautua ennakolta.

 

Kiertotalous avuksi Itämeren puhdistamiseen

Meille Itämeren ystäville oli tärkeää saada kirjattua uuteen hallitusohjelmaan vahvasti vesistöjemme sekä erityisesti kotimeremme suojelu sekä kiertotalouden mahdollisuuksien hyödyntäminen. Moninaisista suojelutoimista huolimatta Itämeri kuuluu edelleen maailman saastuneimpiin merialueisiin. Rehevöityminen, öljynkuljetuksesta aiheutuvat riskit, vierasperäiset lajit ja roskaaminen uhkaavat mertamme.

Suomi Itämeren suojelun kärkimaaksi kipsijätettä hyödyntämällä

Pelloille levitettävän kipsin on todettu vähentävän vesistöihin päätyvää maataloudesta aiheutuvaa fosforihuuhtoumaa jopa puolella. Käsittelyllä saataisiin aikaan hyviä tuloksia erityisesti Saaristomeren valuma-alueella. Helsingin yliopiston emeritus professori Erkki Auraa pidetään idean isänä Suomessa ja asiaa on sittemmin tutkittu mm. Suomen ympäristökeskuksen toimesta. Näytöt ovat kiistattomat. Ideaan on tarttunut myös John Nurmisen säätiö, joka on tähänkin saakka tehnyt ansioitunutta työtä Itämeren hyväksi.

Vuotos on suojeltu

Pasi Lehmuspellon mukaan (Lapin Kansa 16.2.) Vuotoksen alueen suojelua puolustavien olisi kerrattava kaikki seikat, joiden perusteella KHO totesi 2002 altaan olevan lainvastainen. Hän heittää perusteettomia syytöksiä suojelua puoltavia henkilöitä kohtaan ja väittää, että tuulienergian tuki valuisi ”veroparatiiseihin”.

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä