Marjo Pakka - rehellisesti oikealla -

Mistä nuoret poliitikot tulevat?

  • Oikealla Saarijärven nuorisovaltuutettu Jaakko Saavalainen (vihreä paita) ja vasemmalla hänen ystävänsä Sauli Tarvainen.
    Oikealla Saarijärven nuorisovaltuutettu Jaakko Saavalainen (vihreä paita) ja vasemmalla hänen ystävänsä Sauli Tarvainen.
  • Aikuiset saivat jäättää terveisiä nuorille. "Nuorissa ei ole vain tulevaisuus, nuoret ovat NYT!"
    Aikuiset saivat jäättää terveisiä nuorille. "Nuorissa ei ole vain tulevaisuus, nuoret ovat NYT!"

Tapahtumissa kiertäminen ja uusien ihmisten tapaaminen on huomattavasti nautinnollisempaa kuin pekkaristen kanssa painiskelu valtuustossa. Ilokseni olen saanut todeta, että politiikkaan on myös nuoria tulijoita. Joskin olemme huolissamme lukuisista syrjäytyneistä nuorista, unohdamme usein iloita heistä, jotka ovat jo nuorena päättäneet lähteä vaikuttamaan yhteisiin asioihin.

Tapasin tänään Saarijärven Yhdessä Enemmän-messuilla nuorisovaltuutettu Jaakko Saavalaisen ja hänen ystävänsä Sauli Tarvaisen. Nuoret miehet markkinoivat messuilla kaupungin nuorisovaltuustoa. Oli ilo kuulla paikallisen NuVa:n toiminnasta. Nuorten valtuutettujen ryhmä on aktiivinen, mutta pieni. Uusia, yhteisten asioiden hoidosta kiinnostuneita nuoria on vähän. Se jäi kaivelemaan mieltäni.

Olen mukana vaikuttajakummina Nuorten Keski-Suomi ry:n Mitä kuuluu – hankkeen ohjausryhmän jäsenenä. Ohjausryhmän tarkoitus on kartoittaa nuorten vaikuttamisen mahdollisuuksia kaikissa Keski-Suomen 23 kunnassa. Ryhmä pyrkii edistämään lasten ja nuorten vaikuttamisoikeuksia koko maakunnassa.

Olen ollut politiikassa mukana nyt kuusi vuotta. Sinä aikana poliittinen kulttuuri on muuttunut kovasti. Politiikka on työnnetty ulos yhteiskunnasta, pois meidän keskuudestamme. Yritykset eivät halua leimautua puolueisiin ja vaalirahoitushanat ovat sulkeutuneet. Tapahtumissa kampanjoinnille osoitetaan selvät toiminnan rajat. Vaalirahakohu muutaman vuoden takaa on jättänyt kansan mieliin syvän muistijäljen. Jos politiikka nähdään vain oman edun tavoitteluna tai eturyhmäajatteluna, olemme liikkumassa kauaksi kansanvallan tärkeimmästä tavoitteesta, yhteisten asioiden toteuttamisesta. Millaisen mallin politiikan patoaminen tai siitä irtisanoutuminen antaakaan lapsillemme?

Nuorten vaikuttamisfoorumien lakisääteistäminen on pitkällisen poliittisen vaikuttamisen tulos. Lasten oikeuksien ja itsemääräämisoikeuden korostuminen näkyvät myös 2000-luvulla säädetyissä sosiaali, - terveys, - ja koulutusalojen laissa. Alle 18-vuotiaalla on jo lukuisia oikeuksia, joissa hän itse päättää asiastaan ilman huoltajan suostumusta. Toisinaan se on hyvä asia, toisinaan ei. Lakimuutokset kuitenkin kertovat siitä, että lapset ja nuoret ovat vakavasti otettava ryhmä, joihin kohdistuvia päätöksiä tulee punnita heidän näkökulmastaan.

Suomen evankelisluterilainen kirkko on ollut edistyksellinen lapsivaikutusten arvioinnissa (ns. LaVa). Kirkkojärjestyksen 23 luvun 3§:n mukaan kirkon päätöksien valmistelussa on arvioitava ja otettava huomioon päätöksen vaikutukset lapsiin. Arvioinnilla edistetään lapsen etua. LaVan aika olisi jo myös kunnissa ja valtiolla. Nuoret voivat vaikuttaa jo useissa toimielimissä, mutta eivät luonnollisestikaan virkamiehinä. Lapsivaikutusten arvioinnin kirjaaminen lakiin vaikuttaisi siihen, että kuntien virkamiehet ja nuorisovaltuutetut tapaisivat säännöllisin väliajoin. Nykyisin tapaamisten toteutuminen on virkamiesten tahdosta kiinni, ellei kunnan hallintosäännössä ole sovittu säännöllisistä tapaamisista.

Lainsäädäntö korostaa lapsen osallisuutta ja oikeutta tulla kuulluksi jo hyvinkin nuorena, mutta yhdenvertaisissa osallistumismahdollisuuksissa on vielä hurjasti tasoitettavaa Keski-Suomen kuntien välillä. Nuoria vaikuttajia saadaan mukaan siellä, missä on vaikuttamiseen kannustava kunta, resursseja oppilaskuntatoiminnan kehittämiseen ja kotiväen suotuisaa suhtautumista politiikkaa kohtaan. Tämän päiväisen kokemuksen perusteella Saarijärvi on selkeästi sellainen kaupunki. 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat