Marjo Pakka - rehellisesti oikealla -

Peruskoululaisen vanhempi! Tiesitkö, että....

Jyväskylän kaupunki aikoo palkata uudet peruskoulun opettajat ensi lukuvuonna vasta 10.8. lähtien. Siis vasta samana päivänä, jolloin lapset aloittavat koulunsa. Alla olevista esimerkeistä voit kohta lukea, kuinka päätös vaikuttaisi koululaisten yhdenvertaisuuteen ja lapsen oikeuksiin.

Miksi vanhempien kuuluisi olla nyt hereillä? Lain mukaan opettajan oikeudet ja velvollisuudet alkavat siitä päivästä, jolloin hänen virkasuhteensa alkaa. Aiemmin opettajat on palkattu Jyväskylän kaupungille 1.8. lähtien. Näin ollen opettaja on valmistautunut uuteen lukuvuoteen jo viikon ajan ennen koulujen alkua. Hän on osallistunut perehdytykseen ja henkilökunnan suunnittelupäiviin. Kun koulut sitten alkavat, opettaja tietää kaiken, mitä hänen kuuluukin tietää ja lukuvuosi voi alkaa turvallisesti.

Kollegani pelasti kerran pähkinäallergikko-oppilaan. Lapsi oli saanut kohtauksen ja opettaja vain viikkoa aikaisemmin koulutuksen adrenaliinikynän käyttöön. Oikea tieto ja valmius toimia pelastivat lapsen hengen, oli lääkäri kommentoinut ensiavussa. On sanomattakin selvää, että nyt aiotulla muutoksella aiheutetaan erityisesti ongelmia lapsille, joilla on jokin erityistarve; vakava sairaus, erityisopetuksen tarve tai henkilökohtainen opetussuunnitelma, haastavaa käytöstä, koulukiusaamista tai muuten vain elämäntilanne, josta opettajan olisi hyvä tietää jo ennen kuin tapaa oppilaan ensimmäistä kertaa.  Mitä, jos pähkinäallergikko olisi saanut kohtauksen ensimmäisenä koulupäivänään uuden, asioihin perehtymättömän opettajan seurassa?

Opettajalla on salassapitosäännösten vuoksi oikeus saada oppilaasta tietoa vain silloin, kun hän on virkasuhteessa. Jos opettaja aloittaa työskentelyn samana päivänä kuin oppilaat aloittavat koulunsa, opettaja tulee luokan eteen ”pystymetsästä”. Ennen koulujen alkua uuden opettajan tulisi tutustua oppilaiden taustatietojen lisäksi mm. koulun turvallisuussuunnitelmaan, oppilashuollonsuunnitelmaan, erityisopetukseen, järjestyssääntöihin, arjen käytänteisiin, esimiehen määräyksiin, koulun atk-ohjelmiin ja laitteisiin sekä koulun terveydenhuoltoon kollegoiden nimistä ja vastuualueista puhumattakaan. Virkavastuista – ja velvollisuuksista voisi laatia huomattavasti pidemmänkin listan.

Etelä-Suomessa suuret kunnat säästävät jo kyseisellä menetelmällä. Jyväskylässä muutos koskettaisi arviolta 20 uutta opettajaa ja tarkoittaisi kaupungille karkeasti arvioiden 20 000 euron säästöä. Uusille opettajille se tarkoittaa selkeää palkanleikkausta ja epämiellyttävän epävarmaa lukuvuoden alkua. Virkamies kun on vastuussa jokaisesta muksusta, olipa hänellä tiedossaan asiat tai ei.

Jos aiottu muutos toteutuu, toiset saavat asioista hyvin perillä olevan opettajan, toisilla on huonompi tuuri. Lapsilla tulisi olla yhdenvertaiset oikeudet saada opettaja, jolla tarvittava tieto on hallussa jo hyvissä ajoin ja jolla on ollut mahdollisuus perehtyä asioihin.  Kyse on myös turvallisuudesta, ei vain oikeudesta laadukkaaseen opetukseen tai oppilashuollon palveluihin. 

Opettaja ei voi perehtyä oppilaidensa tai koulun asioihin ennen virallista, ensimmäistä koulupäiväänsä. Opettajilta ei tule myöskään odottaa yhtään enempää enää talkoilla tekemistä. Kahden viimeisen hallituskauden aikana peruskoulun opettajille on lisätty työtaakkaa kuitenkaan maksamatta siitä pennin latia lisää. Esimerkkeinä mainittakoon erityisopetuksen kolmiportaisen tuen byrokratia kirjaamisineen ja uusi oppilas - ja opiskelijahuoltolaki.

Koulutuksen tasa-arvoa nakerretaan Jyväskylässä nyt tosissaan yksilötasolle käyden. Laadukas, yhdenvertainen ja turvallinen kouluarki on poliittinen arvovalinta kaikissa taloudellisissa tilanteissa. Jyväskylän sivistyslautakunta on tilanteesta perillä. Kannustan myös lasten vanhempia olemaan. Jos lapsi on saamassa uuden opettajan, toimivaa laadunvalvontaa olisi se, että vanhemmat tiedustelisivat rehtorilta, kuinka hyvin koulu on huolehtinut uuden opettajan perehdyttämisestä. Vanhempien kiinnostus opetuksen ja oppilashuollon laatua kohtaan on parasta lastenoikeuksien edunvalvontaa. Maksamilleen verorahoille saa vaatia vastinetta.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (2 kommenttia)

Jouni Nordman

Itse kehottaisin kuntia ulkoistaminen koko opettaja kunnan, eli ostamaan sen konsultti toisella, niin ei tarvii maksaa kuin silloin kun opetetaan. Sillä mitä järkeä on maksaa työntekijästä, joka on töissä vain kolmasosan vuodesta.

Käyttäjän marjotossavainen kuva
Marjo Pakka

Opettajat ovat töissä ihan elokuun alusta kesäkuun alkuun. On myös opettajia, jotka työskentelevät kesäisin, esimerkiksi oppilaanohjaajat. Opettajalla on kouluasteesta riippuen opetusta päivän aikana 3-8 tuntia. Ja silloin kuin opettaja ei opeta, hänellä on velvollisuus osallistua virkaehtosopimuksen mukaisiin yhteistoimintavelvoitteisiin. Tarkoittaa siis palavereja ja opettajakokouksia. Näitä on viikoittain. Näiden lisäksi ovat sitten tiedotustehtävät koteihin päin ja erittäin paljon aikaa vievät oppilashuollontehtävät. Näin ollen jokainen opettaja työskentelee päivittäin 6-12 tuntia työnkuvasta ja koulutusasteesta riippuen.

Toimituksen poiminnat