Marjo Pakka - rehellisesti oikealla -

Tasa-arvoinen äiti on valtion etu

Maailman talousfoorumi (WEF) julkaisee vuosittain Global Gender Gap -raportin, jossa tarkastellaan valtioittain (nyt niitä oli 142) sukupuolten välisiä tasa-arvoeroja. Vuonna 2014 Suomi oli maailman toiseksi tasa-arvoisin maa Islannin jälkeen.

Suomi on tasa-arvon kärjessä koulutusmahdollisuuksissa, ministerinimityksissä ja poliittisissa osallistumismahdollisuuksissa. Taloudellisessa osallistumisessa ja mahdollisuuksissa olemme vasta sijalla 21.

Huonoa sijoitusta selittää muun muassa vahva jako mies- ja naisvaltaisiin aloihin. Perinteisissä naisten ammateissa palkkataso on miesvaltaisia aloja matalampi.

Naiset myös esittävät usein pienempiä palkkatoiveita kuin miehet.

Vaikka naisten koulutustaso on Suomessa miehiä korkeampi, samassa tehtävässä nainen ansaitsee usein miestä vähemmän.

Nainen on epätasa-arvoisessa asemassa myös siksi, että mies ei voi synnyttää.

Palkansaajien tutkimuslaitoksen ja Etlan tutkimuksista ilmenee, että naisten vanhempainvapaat laskevat heidän kuukausiansioitaan 5-10 prosentilla, sillä vanhempainvapaat heikentävät työnantajien uskoa naisten ammattitaitoon.

Tutkijat suosittelevat naisten ammattitaidon tukemista urakatkon jälkeen ja isille pidempiä vanhempainvapaita, minkä istuva hallitus jo toteutti.

Lapsikustannuksista vastaa pääosin äidin työnantaja. Laskutavasta, äidin raskauspoissaoloista ja sijaiskuluista riippuen yhden lapsen kustannukseksi on arvioitu 10 000 25 000 euroa.

Työnantajalle aiheutuu kustannuksia myös lasten sairauksien vuoksi, koska äidit jäävät isiä useammin kotiin toipilaan kanssa. Nykyisin työnantajan on mahdollista palkata sairaalle lapselle hoitaja ja yritys saa vähentää kustannukset verotuksessaan.

Työntekijälle etu ei ole verotettavaa neljältä ensimmäiseltä päivältä. Etu lienee kuitenkin työnantajille vielä varsin tuntematon. Vastaavia yritysten verohelpotuksia tarvitaan myös lyhyiden raskauspoissaolokustannusten tasoittamiseksi.

Naisten korkea koulutuskaan ei takaa pysyvää työtä äitiriskin vuoksi. Ensisynnyttäjien keski-ikä on noussut 28,5 vuoteen.

Äitien epätasa-arvoinen työmarkkina-asema uhkaa muodostua valtiolle vahingoksi, sillä väestönkasvumme on maailman hitaimpia ja ennusteiden mukaan se hidastuu entisestään tulevaisuudessa.

Tarvitsemme lisää lapsia, jotta huoltosuhteen huippuvuosina 2035–2040 meillä on riittävästi verotuloja ja suomalaista työvoimaa.

Naisvaikuttajien ponnisteluista huolimatta perhevapaakustannusten jakamiseen laajalta veropohjalta, ns. Ruotsin mallin mukaisesti, ei ole päästy. Naiset saivat äänioi­keuden, kun miehet asettuivat sitä tukemaan. Tasa-arvoinen avioliittolaki etenee eduskunnassa vahva kansanliike tukenaan. Milloin naisten heikompi työmarkkina-asema koetaan niin tärkeäksi, että miespoliitikot lähtevät sen tasaamiseksi ristiretkelle?

Hyvät miehet, on kysymys teidän vaimoistanne. Itseään niin työuralla kuin kotonaankin toteuttava äiti on kaikessa kukoistuksessaan valtion etu.

Marjo Pakka

kansanedustajaehdokas (kok.)

puheenjohtaja

Jyväskylän kokoomusnaiset ry

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (24 kommenttia)

Mikael Kerokoski

Naisia on enemmistö äänestäjistä, miksi kaikki on aina miesten tehtävä? Muut pointtisi on jo moneen kertaan debunkattu. Jos naiset haluavat paljon rahaa JA pitkät työpäivät niin voi vapaasti hakeutua teknisille aloille, lääkäreiksi tai juristeiksi.

Naiset ovat, ainakin paperilla, korkeammin koulutettuja, mutta eri aloilla. Nainen voi olla korkeakoulutettu päiväkodin hoitaja, mies taas koneinsinööri. Naiset ovat myös valtava enemmistö, 60-80%, julkisen sektorin työntekijöistä. Vaikka julkinen sektori osin maksaakin ylisuuria palkkoja, ovat monet yksityiset alat huomattavasti paremmin palkattuja (perusteollisuus, kirurgit, juristit, ekonomit jne).

Elämä on valintoja, jotka eivät tässä kontekstissa ole sukupuolesta kiinni.

Niko Sillanpää

Jaa, johtuisiko siitä, että kyseinen "epätasa-arvo" on normaali syy-seuraus -suhde, ihan tavanomaista työmarkkinoiden ja urakierron mekaniikkaa, joka toimii myös miesten keskuudessa. Työllä on markkinoilla määrittyvä hintansa, urakierto etenee (keskimäärin) tiettyjä lainalaisuuksia noudattaen.

Käyttäjän HenriKarjalainen kuva
Henri Karjalainen

http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo94437.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15931222
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23880593
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3902863/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3115616/

Lisäys: Minusta kotihoidontuki-, päivähoito- ja tasa-arvokeskustelusta on jäänyt täsmällisempi pohdinta varhaisen lapsuuden merkityksestä, vanhempien roolista, biologiasta ja mielenterveydestä vähälle huomiolle. Minulla ei ole tarvittavaa asiantuntemusta voidakseni ottaa luotettavasti kantaa keskusteluun, mutta esimerkiksi useiden poliitikkojen kannanotot tuntuvat rajoittuvan hyvin tarkasti kansantaloudellisiin vaikutuksiin ja moraalisiin näkökulmiin tasa-arvokysymyksiin liittyen. Itse en siis ilman perustietojen omaamista voi laittamieni linkkien sisältöä luotettavasti tulkita, mutta perustelen tässä lisäyksessä linkityksiä: Uusien näkökulmien tuominen keskusteluun ja huomion kiinnittäminen näihin vähälle huomiolle jääneisiin asioihin.

Ensimmäisessä linkissä (ilman suoria lainauksia) on asiantuntijan kirjoitus - suuriin piirtein seuraavista aiheista - vauvojen kehityksestä suhteessa äitiinsä hyvin nuoressa iässä. Kirjoituksessa tuodaan ilmi että vauvan ja äidin suhde on herkkä ja voi vaikuttaa vauvan kehitykseen aikuisiälle asti ja häiriöt tässä suhteessa voivat näkyä mielenterveysongelmina. Näkökulmissa puhutaan myös orbitofrontaalisen aivokuoren kehittymisestä ja toiminnasta vuorovaikutuksen aikana.

Aiheeseen tämä liittyy selvästi siksi, että vauvaiässä äidistään erotettu vauva on selvästi yhteydessä päivähoitokysymyksiin, vaikkakaan en aiheeseen ole riittävästi perehtynyt, sekä käsityksen on että useimmat vauvat vanhemmat hoitavat kotona, ja vasta myöhemmässä iässä lapset lähtevät päivähoitoon tai tarhaan tai vastaavaa. Kirjoituksessa haastetaan myös Suomalainen kulttuuriperintö lasten kasvattamisesta ja lasten negatiivisten tunteiden laiminlyömisestä tai niihin suhtautuminen välinpitämättömästi. On mahdollista että vauvat, jotka ovat muualla kuin kotona hoidossa jo 1 vuoden iässä, saattaisivat traumatisoitua ja menettää luottamuksensa hoitavaan vanhempaansa, kokea stressiä. Kirjoituksessa muistaakseni mainitaan myös stressin negatiivinen vaikutus aivojen kehittymiseen.

Seuraavissa kahdessa linkissä tuodaan esille aluksi oksitosiini ja hahmotellaan sen potentiaalisia merkityksiä, aihealue liittyy ihmissuhteisiin. Kolmannessa (Siis neljännessä) linkissä ensisijaisesti käsitellään oksitosiinitasojen vaihtelua raskauden aikana, sekä tuodaan esille oksitosiinin lääkinnälliseen käyttöön liittyvien ei-toivottujen vaikutusten osittainen tuntemattomuus vakiintuneesta käytöstä huolimatta. Kolmannessa linkissä(Siis neljännessä) tuodaan myös esille oksitosiinilla olevan positiivisia vaikutuksia ihmissuhteisiin liittyvissä kysymyksiä.

Tämä tekijä siis erottaa miehen ja naisen vanhemmuuskysymyksissä, sillä ainoastaan nainen käy läpi raskauden fysiologisesti, ja yksi mahdollinen näkökulma on seuraava: Raskauteen ja synnytykseen liittyvä oksitosiinitasojen vaihtelu voi olla merkittävässä roolissa aiheuttamassa äidin kiintymystä vauvaansa, sekä vaihtelulla voi olla myös merkitystä tämän varhaisen vuorovaikutuksen näkökulmasta, noiden suhteisiin liittyvien positiivisten vaikutusten vuoksi.

Viidennessä linkissä palataan samaan aiheeseen kuin ensimmäisessä linkissä. Yksi keskeisimpiä johtopäätöksiä, joka linkin tutkimuksesta löytyy, on että lapset, jotka ovat alle 1 vuoden iässä olleet erossa äidistään ainakin yhden jakson, jonka pituus kestää yli viikon, ovat 3 vuoden iässä negatiivisempia, sekä 3 ja 5 vuoden iässä aggressiivisempia kuin muut lapset. TÄtä voisi yrittää selittää selittää esimerkiksi niin, että kun suhde hoivaavaan vanhempaan häiriintyy, vauva ahdistuu ja stressaantuu äidin poissaolosta, ja stressi johtaa stressiherkkyyden kasvamiseen, sekä aggressiivisempien käytösmallien syntymiseen ja samalla negatiiviset tunneimpulssit ovat voineet vahvistua luottamus on voinut mennä.

En aluksi halunnut kommentoida linkkejä juuri siitä syystä ettei minulla ole asiantuntemusta aiheesta. Perustietojen puuttuessa näiden tietojen täsmällinen tulkinta voi mennä pahasti pieleen ilman tieteellisesti luotettavaa kontekstia, johon seikkoja voi sijoittaa. Toisaalta jälkikäteen aloin kokemaan että linkit silti vaativat hieman selittämistä, joten päätin lisätä tämän osion kommenttiin, mutta kuten sanottua, nämä lisäämäni selitykset saattavat olla pahasti virheellisiä. Lisäksi näissä linkeissä ei käsitelty päivähoidon merkitystä, taikka keskitytty myöhemmällä iällä tapahtuviin erokokemuksiin. Myöhempään ikään keskittyvät tutkimukset voivat olla hyvin erilaisia kaikin puolin, en ole itse aiheeseen perehtynyt riittävästi.

Minulla ei ole selvää vastausta näihin tasa-arvo- ja vanhemmuuskysymyksiin, mutta minua huolettaa se että keskustelusta tuntuu jääneen pois lapsen etu, sekä tasa-arvoon liittyen on tavallaan jätetty kysymättä onko miehellä/naisella mitään merkittävää eroa lasten kasvattamisen suhteen? Esimerkiksi tuo oksitosiini-raskaus/synnytys asiayhteys voisi olla merkittävä ero tässä mielessä. Tietysti tasa-arvoon täytyy silti pyrkiä, mutta asia on ainakin minusta aika vakava ja vaatii kunnollista pohdiskelua.

Hannu Töyri

Islamisaatio varantaa naisten ihmisoikeudet

Jouni Nordman

Taitaa olla miesten ja naisten suurin ero olla epävarmuuden kestäessä, jolloin heitä myös julkisellepuolelle hakeutuu turvallista eläkevirkaa haluamaan. Sillä Suomi muuttuu yksityispuolella työpaikoissa paljon epävarmenpaan suuntaan, kun meidän työpaikkarakenne muuttuu pien ja keskisuurien yritysten vastaiseksi, joissa myös tehokkuus on organisaatio rakenteen takia paljon kevyempi.

Eli tulevaisuus on niiden naisten osalta jotka näissä pärjäävät, ei niiden jotka odottavat samaa kuin mies valinnoissa elättämään itselleen ilman suurempaa henkilökohtaista panostusta asiaan.

Käyttäjän ollisaarinen kuva
Olli Saarinen

Viime vuonna oli asiallinen kansalaisaloite, missä naisyrittäjät pyrkivät tasaamaan äitiyden kustannuksia. Aloite ei kuitenkaan saanut riittävästi allekirjoittajia. Ihmettelin tätä kovasti mutta tulin lopputulokseen että esittäjänä oli väärä taho: ay-liikkeellä on näihin yksinoikeus eikä sieltä tällä kertaa aktivoiduttu huolimatta ay-naisten sinänsä militantista retoriikasta.

Sääli, että konsensus on näin kaavoitunutta suurten yritysten ja suurten liittojen välillä. Mikseipä kokoomus voisi ottaa asiaa vaaliteemaksi vai pitääkö kysyä Häkämieheltä?

Osa miesten ja naisten työmarkkinaeroista johtuu luonnollisista ja myös naisten osalta tahdonvaraisista valinnoista mutta äitiyskustannusten epätasa-arvoinen jako työnantajien välillä on selvä epäkohta. Itse asiassa työnantajalla ei tarvitsisi olla mitään tekemistä lapsenhankinnan kanssa, noin yleisesti ottaen.

Itse puutuin epäkohtaan joskus ehkä kymmenisen vuotta sitten Hesarissa. Heti (tästä huolimatta) perustettiinkin työryhmä joka hieman tasasi eroja kustannuksissa. Mutta oikeastaanhan työnantaja tarvitsisi äitiystukea äitiyskustannusten jaon sijaan.

Käyttäjän jheyno kuva
Jouko Heyno

"Tasa-arvoinen äiti on valtion etu"

????

Siis, kenen etu?

Kuka on tuo "valtio"?

Mikä se etu on?

Käyttäjän jheyno kuva
Jouko Heyno

Palkka maksetaan tehdystä työstä. Osoitat itse, että naisten keskimääräinen palkka on alhaisempi kuin miesten keskimääräinen, koska naiset tekevät vähemmän työtä.

Mikä SIINÄ on epätasa-arvoista?

Käyttäjän jheyno kuva
Jouko Heyno

"Naiset myös esittävät usein pienempiä palkkatoiveita kuin miehet."

Mikä tässä on sitä epätasa-arvoa?

"Nainen on epätasa-arvoisessa asemassa myös siksi, että mies ei voi synnyttää."

Missä suhteessa se on tasa-arvokysymys?

Käyttäjän MattiKarvonen kuva
Matti Karvonen

Kun kuulet sekunninkin puhetta, osaat kertoa kuuluuko ääni miehelle vai naiselle. Kun näet kasvoja, erotat heti miehen ja naisen. Usein erot huomaa myös vartalon siluetista ja myöskin tuoksusta(tai hajusta).

Ja sitten ihmetellään että mikä siinä on että yhteiskunnan sisällä syntyy kuin itsestään jakoa miesten ja naisten kesken, mutta minkäs teet kun se on vain luonnollista ja biologisiin faktoihin perustuvaa(tietoisesti tai tiedostamatta).

Tietenkään mitään lasikattoja ei tule hyväksyä, mutta miesten on annettava olla miehiä ja naisten naisia. Kummankin sukupuolen ominaisuuksia voi hyödyntää kun ne ensin tunnistetaan/tunnustetaan.

Siinä ei tosin ole mitään järkeä että äitiyden kustannuksia kasaantuu naisvaltaisille aloille. Lapsiin tarvitaan myös isää ja tulevat sukupolvet ovat selkeästi tarpeen koko kansakunnalle. Tästä syystä äitiys ei edes ole kustannus ollenkaan kun asiaa katsoo koko kansan kannalta ja pitkällä tähtäimellä.

Käyttäjän jheyno kuva
Jouko Heyno

Sitten vain tähän lista noita sukupuoleen sidottuja ominaisuuksia, jotka ovat kaikilla naisilla erilaisia kuin yhdelläkään miehellä. Tiedäthän, "miehet miehinä janaiset naisina".

Odotan mielenkiinnolla.

Mikael Kerokoski

Kaikilla naisilla ja ei yhdelläkään miehellä. Oletpas venkula. Noh, tilastollisesti naisen fyysinen voima on 50-70% vastaavanpainoisesta miehestä. Naisia ei ole palomiehinä mm tästä syystä. Jos yhdistettäisiin urheilussa naisten ja miesten sarjat niin montako naisvoittajaa tulisi?

Shakissa taitaa olla kourallinen naissuurmestareita.

Käyttäjän jheyno kuva
Jouko Heyno Vastaus kommenttiin #13

1) Naispalomiehiä toki on. Ensimmäinen tuli Suomessa alalle 1993.

2) Mistä tuo tilastotietosi on? Antaisitko jonkinlaisen lähteen. Miten tämä liittyy tasa-arvoon? Tarkoitatko, että miehet soveltuvat paremmin fyysistä voimaa vaariviin töihin kuten sairaanhoitajiksi, siivoojiksi jne., naiset taas vähemmän voimaa ja enemmän älyä vaativiin, kuten johtotehtäviin yrityksissä ja yhteiskunnassa?

3) Totta kai jokaisessa naisessa, muutenhan kyse ei ole sukupuolierosta, vaan yksiläerosta. Tilastonaista ja tilastomiestä kun ei ole olemassa.

4) Miksi ei yhdistettäisi? Vapaakivääri poistettiin olympialaisista Moskovan jälkeen, koska voittaja oli "liian usein" ollut nainen. Se ei ollut seksikästä, että nainen pärjää aseissa paremmin kuin mies. Ja ammunta on voimalaji, jos mikä.

5) Mikä on shakin merkitys tasa-arvon kannalta?

Käyttäjän LauriKorhonen kuva
Lauri Korhonen

"Lapsikustannuksista vastaa pääosin äidin työnantaja. Laskutavasta, äidin raskauspoissaoloista ja sijaiskuluista riippuen"...

Kysymys: Miksi näin on?
Vastaus(?): Poislukien raskausaika (joka kompensoi miesten varusmiespalvelu), niin lapsen sairastuessa perheelle on taloudellisesti kannatavampaa jos lasta hoitaa heikommin ansaitseva osapuoli, joka on yleensä nainen.

Kysymys: Miksi nainen on yleensä heikommin ansaitseva osapuoli:
Vastaus(?): Koska miehet preferoivat parinvalinnassa mm. naisen ulkonäköä enemmän kuin koulutusta/statusta/ammattia/tuloja, kun taasen naisille miehen ulkonäkö ei ole niin merkitsevä asia. Eli: korkeakoulutettu nainen harvoin hankkii heikosti koulutettua tai huonosti ansaitsevaa miestä puolikseen. Sen sijaan toisinpäin tapahtuva parinmuodostus on yleistä.

Kysymys: Miten tämä "tasa-arvo-ongelma" saadaan korjattua?
Vastaus(?): En ole kuullut vielä ehdotuksia naisten ylöspäin naimisen kieltämiseksi, enkä aio sitä itsekään ehdottaa. Miten sitä valvottaisiin? Verokortit mukaan vihkitilaisuuteen, jos ansiot eroavat yli 10% niin vihkiminen ei ole sallittua? :).

Miksi miehet maksavat enemmän sairausvakuutusmaksuja kuin mitä heihin näitä varoja käytetään? Eikö se ole tasa-arvo-ongelma?

Miksi jaksetaan jauhaa palkkaepätasa-arvosta? Jos se olisi oikeasti olemassa väitetynlaisena (n. 20% sivukuluinensa), niin miksi kukaan palkkaisi miehiä jos nainen tekisi saman 20% halvemmalla?

Kysymys: "Milloin naisten heikompi työmarkkina-asema koetaan niin tärkeäksi, että miespoliitikot lähtevät sen tasaamiseksi ristiretkelle?"
Vastaus: Ehkä siinä vaiheessa kun kyseessä on oikea ongelma eikä vain rusinat pullasta haluavien feministien propaganda.

Käyttäjän jheyno kuva
Jouko Heyno

Aika karmeaa, että historianopettajan kynästä lähtee tuollaista: naiset saaneet äänioikeuden, koska miehet tukivat heitä. Miesten ansioista ja armosta, siis?

Pieleen. Naiset saivat äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden Suomessa ensimmäisenä maailmassa "vahingossa", kenellekään ei tullut edes mieleen, että oikeutta pitäisi rajoittaa sukupuolen mukaan. Tämä johtui siitä, että naisilla on Suomessa (ja Ruotsissa) ollut äänioikeus samoin ehdoin kuin miehillä jo satoja vuosia. Ruotsi/Suomi lienee ainoa maa Euroopassa, jossa mm. naisia oli raatimiehinä, ilman, että kukaan piti sitä mitenkään kummallisena - jo Ruotsin keskiajalla.

Karmeaa ja jotenkin perikokoomuslaista on siinä, että naisehdokas, joka haluaa päästä päättämään muiden asioista, vetoaa miehiin, jotta nämä auttaisivat häntä valtaan, koska hän on nainen ("vain heikko...?")! Miksi kukaan äänestäisi tuollaista päättämään omista asioistaan?

Vaalimainoksen ruumiinkieli ei todellakaan viestitä jämerästä päättäjästä.

Käyttäjän OksanenIlona kuva
Ilona Oksanen

Ehkä se VIKA on juuri siinä,että nämä naisvaltaiset alat,ovat rouvakerholaisten aloja eli:sos-ja terveydenhoidon aloja,joissa jokainen haluaa olla pomo,pomottaja,eikä yhteisymmärrystä synny silloin missään muussakaan asiassa.Näiden alojen edustajat ovatkin siellä AY tasollakin vallan jonkun muun "etuja"ajamassa,kuin duunareiden.Se kun nykypäivä vaatii eliitin edustamista sielläkin.

Oikein rouvakerholaisten pääjehut ovatkin sieltä kokoomuksen,keskustan ja sdpn puolueista.Samaa sarjaa jatketaan aynkin systeemeissä,tutuin tuloksin.Huh,huh,kuinka paljon siellä niitä naisia korkeilla palkoilla istuukaan,ei vaan julkisuudessa haluta sitäkään muistaa.Aina puhutaan vaan hyvä veli verkostoista.Kun nämä rouvakerholaiset saavat miljardin laskun vuodessa suomalaisille veronmaksajille aikaiseksi,pelkällä omiensa rahoittamisella,on se ihme ettei ketään kiinnosta.

Keittiö,siivousalat jne.pesula,lastenhoito jne.vaivaa myös sama tauti.Liian paljon naisia hääräämässä.Nämä kokoomuksen nuoret,hyvinkoulutetut,paremmin tienaavista oloista,perheistä,jo alkujaan olevat ,eivät tiedä tästä elämästä yhtään mitään.Rädyn ulostulo sen jo todisti,siinä sitä palkkatasa -arvoa,kunhan se koskee vain hyvätuloisia,eli kokoomuksen kannattajakuntaa.Tuollaisia ei saisi edes päästää tuohon asemaan päättämään ihmisten elämästä,ja tulevaisuudesta.Kun ei ole pienintäkään tajua mitä ihmiset tienaavat tässä maassa.

Heille ei alle 2000 kk tienaavia ole olemassakaan,eli he ovat jo tajunnastaan ja todellisuudestaan poistaneet(ei ole siellä ikinä ollutkaan)kaikki miehet ja naiset,joiden kk.ansiot ovat 1700 ,allekin.Ja näitä ihmisiä on paljon.Likimain se miljoona suomalaista ,ilmeisesti sitten,koska pienituloisia ja köyhiä on se määrä.NIIN naisia,kuin miehiä.Millä ajattelitte heidän asemaansa parantaa,vai eikö ole tarvis kun he ovat niin miehiä,kuin naisia,mutta eivät nyt sovi kokoomuksen edustajien kuvaan.Siellä ne todelliset palkka erot ovat,joita ei kokoomuslainen voi ymmärtää,kun puhuu eroista ja tasa-arvosta.

Valtion ja kunnan palveluksessa saattavat tulot olla sen 2000 yli/alle plus(siivoojallakin) tietysti ne turhakkeet,paperinpyörittäjät bonuksineen,virkamiehet ja johtajatasolla tuhansien kk.liksalla.He kun vetävät fikkaansa enemmän kuin monet yksityisten yritysten johtajat.Puhumattakaan muista eduista mm.lomat ja jopa omituiset edut lainoissa,asunnoissa ,autoedut jne.

Nyt emme puhu siis veronmaksajien eläteistä,eli monikansallisten firmojen työntekijöistä,ja varsinkin niistä välistä vetävistä suomalaisista sijoittajista ynm.kautta rantain osakkaista,koskee niin kansanedustajia,kuin ek.:nkin tyyppejä.

Pienet firmat ovatkin suomessa saaneet konkurssin osakseen,siellä ei mahtipalkoilla elvistellä,hyvä kun elättää itsensäkkään.Kokoomus joka on unohtanut puolueensa tarkoitusperän ja on irvikuva entisestään,voikin miettiä ja vakavasti ,kuinka korjaisi nämä tärkeämmät epäkohdat niin yrityslain,työttömyysturvalain, kuin erilaisten työsuhteiden osalta,muuttuneessa 2015,maailmassa.Nykyaikaan.

Mitä tulee työvoimaan,Suomessa on niin NUORIA ,kuin vanhoja,kaikkea siltä väliltä, VAILLA TYÖTÄ,700 000 henkilöä ja LISÄÄ tulee joka päivä.Mistä te keksitte Vartiaisen,Kataisen ja muiden hörhöjenne kanssa ettei ole työntekijöitä?Jospa nyt vaan kirjoitatte suoraan että tarvitaan ilmaistyöntekijöitä,halpatyövoimaa,maahanmuuttajia ja 6 euron tuntiliksalla suomalaisia hyväksikäytettäväksi.

Käyttäjän jarmolauros kuva
Jarmo Lauros

Onko Suomi jokin muselmaanivaltio, jossa nainen ei saa itse valita aviopuolisoaan ja näin joutuu elämään alistetussa asemassa?
Elämä on muutakin,kuin kuka vie roskat ja kuka imuroi.

Käyttäjän jarmolauros kuva
Jarmo Lauros

Muuten, Marjo Pakka. Hyväksyikö Kokoomus menoarvion 2015, velkataakan lisäämisen lapsillemme?

Käyttäjän tomba66tomba kuva
Tomi Kuusinen

Minulla on neuvo teille Marjon kanssa samalla tavalla ajatteleville:

- Älkää tehkö lapsia
- Älkää menkö naimisiin
- Liittykää tasa-arvoa ajavaan feministi järjestöön
- Keskittykää omaan uraanne
- Nauttikaa vapaasta elämästänne

...ja katsokaa peiliin 20 vuoden päästä ja todetkaa kuinka onnellisen ja rikkaan elämän te itsellenne loitte.

Käyttäjän JukkaLaulajainen kuva
Jukka Laulajainen

Tiedän tapauksen jossa pieni yritys palkkasi naisen töihin, tämä jäi puolen vuoden jälkeen äitiys lomalle. eipä ko. pienyrittäjä pystynyt moista kustannustaakkaa kantamaan. Olen kuullut myös muualta ihmisten kertovan että rupeavat heti tekemään lapsia kunhan saavat vakituisen työpaikan. Lapsi kustannukset tulisi siirtää täysin valtion maksettavaksi.

Mikael Kerokoski

"Lapsi kustannukset tulisi siirtää täysin valtion maksettavaksi."

Mites olisi sellainen radikaali ehdotus että ne lapsikustannukset siirrettäisiin vanhempien maksettavaksi...

Toimituksen poiminnat